Dokumenty


„Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek"

Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 12.05.2023, 14:10
Dokument oglądany razy: 539
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 12.05.2023