RSS
A A A K

Organy szkoły

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 22.02.2015
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 21.02.2015
Dokument oglądany razy: 4 366