RSS
A A A K

Ogłoszenie o wyborze oferty

Szczecin, dnia 21.03.2016 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem boisk szkolnych.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Szkoła Podstawowa nr 7
Im. Heleny Raszki
ul. Złotowska 86
71-793 Szczecin
woj. zachodniopomorskie


Szczecin, dnia 29.06.2015 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń kuchni w celu prowadzenia żywienia zbiorowego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie ogłoszonego dnia 12.06.2015 r.


Dyrektor szkoły informuje iż w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła:

1. Nazwa (firma): ZUH Magdalena Michniewicz

Siedziba i adres: ul. Bukowa 24, 71-024 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: zaproponowano najkorzystniejszą stawkę czynszu miesięcznego, najniższą stawkę za jeden obiad oraz korzystne wsparcie statutowej działalności szkoły.

Umowa w sprawie wynajmu pomieszczenia zostanie podpisana w terminie 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 05.04.2016
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 30.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 933