RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie

Przetargi

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2020/21


1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy


Informacja o unieważnieniu przetargu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy


Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN
1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3

5. Zał.4
6. Wzór umowy
7. Zał.1 do umowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZENIA SZKOLNYCNA SKLEPIK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Informacja po przetargu


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

Informacja po przetargu


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/20
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

informacja po przetargu


Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o złożonych ofertach

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3
5. Wzór umowy
6. Zał.1 do umowy
7. Zał.2 do umowy


Informacja o unieważnieniu przetargu

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia

2. Zał.1 do ogłoszenia

3. Zał.2 -formularz ofertowy

4. Zał.3 

5. Wzór umowy

6. Zał.1 do umowy

7. Zał.2 do umowy

Zmiana treści zał.3 dot. Sposób obliczenia punktów w ramach kryteriów

Zmieniony Zał.3

Odpowiedzi na pytania

Informacja o złożonych ofertach


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2018/19
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


Wybór oferty

Po przeanalizowaniu ofert zamówienie zostało udzielone wykonawcy:

Image Recording Solutions Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa.


ANALIZA RYNKU W ZWIĄZKU W ZAKUPEM URZADZEŃ TIK 

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
I . ZAMAWIAJĄCY
Gminą Miasto Szczecin – Szkołą Podstawową Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin
reprezentowaną przez Teresę Kaliną – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.312.2013.AW z dnia 19 września 2013 r.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
wiecej

ZAŁACZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2016/17

1.Treść ogłoszenia

2. wzór umowy -pomieszczenia szkolne

3. wzór umowy -boiska

3. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM BOISK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2015/16


1. Treść ogłoszenia-pobierz

2. Wzór umowy- pobierz

3. Formularz ofertowy- pobierz

Protokół z przetargu- pobierz


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2015/16

1. Treść ogłoszenia-pobierz

2. Wzór umowy- pobierz

3. Formularz ofertowy- pobierz

Protokół z przetargu-pobierzOpublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 18.08.2020
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 21.02.2015
Dokument oglądany razy: 16 287