RSS
A A A K

Przetargi

Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

treść ogłoszenia dot. budynku przy ul. Złotowskiej

formularz ofertowy dot. budynku przy ul. Złotowskiej

treść ogłoszenia dot. budynku przy ul. Wojciechowskiego

formularz ofertowy dot. budynku przy ul. Wojciechowskiego

wzór umowy


OFERTY

Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych

1. Zapytanie ofertowe

2. zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

3. zał. nr 2 Formularz ofertowy:

4. zał. nr 3 Oświadczenie 

5. wzór umowy


Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2021/22

1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

3. wzór umowy

4. wzór umowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą


informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

3. wzór umowy

4. wzór umowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą


ogłoszenie o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3
5. Zał.4
6. Wzór umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 11.06.2021 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3
5. Zał.4
6. Wzór umowy
7. Zał.1 do umowy


Informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2020/21


1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy


Informacja o unieważnieniu przetargu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy


Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN
1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3

5. Zał.4
6. Wzór umowy
7. Zał.1 do umowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZENIA SZKOLNYCNA SKLEPIK SZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Informacja po przetargu


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

Informacja po przetargu


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2019/20
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy

informacja po przetargu


Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o złożonych ofertach

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia
2. Zał.1 do ogłoszenia
3. Zał.2 -formularz ofertowy
4. Zał.3
5. Wzór umowy
6. Zał.1 do umowy
7. Zał.2 do umowy


Informacja o unieważnieniu przetargu

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU PROWADZENIA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7
UL. ZŁOTOWSKA 86 , 71-793 SZCZECIN

1.Treść ogłoszenia

2. Zał.1 do ogłoszenia

3. Zał.2 -formularz ofertowy

4. Zał.3 

5. Wzór umowy

6. Zał.1 do umowy

7. Zał.2 do umowy

Zmiana treści zał.3 dot. Sposób obliczenia punktów w ramach kryteriów

Zmieniony Zał.3

Odpowiedzi na pytania

Informacja o złożonych ofertach


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2018/19
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


Wybór oferty

Po przeanalizowaniu ofert zamówienie zostało udzielone wykonawcy:

Image Recording Solutions Sp. z o. o. ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa.


ANALIZA RYNKU W ZWIĄZKU W ZAKUPEM URZADZEŃ TIK 

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "AKTYWNA TABLICA"

Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
I . ZAMAWIAJĄCY
Gminą Miasto Szczecin – Szkołą Podstawową Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
ul. Złotowska 86; 71-793 Szczecin
reprezentowaną przez Teresę Kaliną – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.312.2013.AW z dnia 19 września 2013 r.

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
wiecej

ZAŁACZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,
4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,
5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
W BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
1.Treść ogłoszenia
2. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ORAZ BOISK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2016/17

1.Treść ogłoszenia

2. wzór umowy -pomieszczenia szkolne

3. wzór umowy -boiska

3. Formularz ofertowy


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM BOISK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2015/16


1. Treść ogłoszenia-pobierz

2. Wzór umowy- pobierz

3. Formularz ofertowy- pobierz

Protokół z przetargu- pobierz


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI
UL. ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN
W ROKU SZKOLNYM 2015/16

1. Treść ogłoszenia-pobierz

2. Wzór umowy- pobierz

3. Formularz ofertowy- pobierz

Protokół z przetargu-pobierz



Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 09.09.2022
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 21.02.2015
Dokument oglądany razy: 14 015