Status prawny


Szkoła Podstawowa nr 7 jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu.

Organem prowadzącym jest Miasto Szczecin.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Opublikował: Katarzyna Zielińska
Publikacja dnia: 12.05.2023, 08:45
Dokument oglądany razy: 555
Podpisał: Katarzyna Zielińska
Dokument z dnia: 12.05.2023